ΠΕΛΑΤΕΣ

Το πελατολόγιο του γραφείου μας αποτελείται κυρίως από μεγάλες ελληνικές και αλλοδαπές  επιχειρήσεις – με ηγετική θέση στην αγορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Βιομηχανικές Εταιρείες, Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Εταιρείες Ακινήτων και Κατασκευαστικές,  Φαρμακευτικές, Εταιρείες Ασφαλειών Πιστώσεων, Καταναλωτικών Αγαθών, Αυτοκινητοβιομηχανίες και Βιομηχανίες Φορτηγών Οχημάτων, Εταιρείες Ενέργειας, Τροφίμων και Ποτών, Εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας.  

Η διαφορετικότητα του χώρου προέλευσης των πελατών του γραφείου μας και τα πεδία δραστηριοποίησης τους, εμπλουτίζουν την εμπειρία και την εξειδίκευση των συνεργατών μας. 

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες διαθέτει διευρυμένο και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργαζομένων δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων στην Ελλάδα και διεθνώς (Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Η.Π.Α.) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών του.